Strategiplan for Specialsygeplejersker i Psykiatrien Region Sjælland - kan ses her