Specialuddannelsen for sygeplejersker

Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje

Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje er en 1-årig kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker.
Det er et fuldtidsstudium, der begynder i august.

Til specialuddannelsen kan optages ansøgere, der opfylder følgende betingelser: 

  • Bestået dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejeeksamen samt et modul i en diplomuddannelse i videnskabsteori og -metode eller tilsvarende 
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Mindst 2 års fuldtidsansættelse inden for psykiatrien
  • Aftale med arbejdsgiveren om 1-årig videreuddannelse

Information omkring det kommende hold (Hold 24)

Der forventes at være ansøgningsfrist den 15. februar 2021 - OBS: Der kan være en lokal ansøgningsfrist, der ligger før denne dato.

Der forventes af blive afholdt informationsmøde for de uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen samt deres daglige ledere. Datoerne for møderne vil hurtigst muligt blive oplyst her på siden: 

  • Uddannelsesregion Nord: Mandag d. 3. maj 2021, kl. 09.00-12.00 i Aarhus N. 
  • Uddannelsesregion Syd: XX. maj 2021, Middelfart.
  • Uddannelsesregion Sjælland: XX maj 2021, Næstved
  • Uddannelsesregion Hovedstaden: XX. maj 2021, Roskilde

Hold 24 starter på uddannelsen august 2021

Informationsmateriale for hold 24 er under udarbejdelse

Informationsmateriale for hold 23 findes her.

 

Uddannelsen udbydes i de 4 uddannelsesregioner i landet

Uddannelsesregion Nord
Et samarbejde mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland. 

Uddannelsesregion Syd
Region Syddanmark.

Uddannelsesregion Hovedstaden
Region Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland
Region SjællandGældende uddannelsesordning


Studievejledning:

Kontaktoplysninger

Uddannelsesregion Nord

Uddannelseskoordinator
Lotte Herskind
Tlf. 2169 2911

Uddannelsesregion Syd

Uddannelseskoordinator
Gitte Nørreskov Vase 
Tlf.: 2380 7618

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelseskoordinator
Ina Mie Rasmussen
Tlf. 3866 9718

Uddannelsesregion Sjælland

Uddannelseskoordinator
Jane Irene Lorentzen
Tlf. 9356 7231