Specialuddannelsen for sygeplejersker

Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje er en 1-årig kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker, som planlægges til at strække sig over 1,5 år, hvor de overskydende uger skal foregå i klinisk praksis, og skal bruges til at sikre træning og implementering af den uddannelsestagendes nye kompetencer erhvervet gennem uddannelsesforløbet.

De overskydende uger placeres i forlængelse af uddannelsens 3. uddannelsesperiode, og er ikke en del af den ordinære uddannelse. Den uddannelsestagende er derfor i ansættelse i eget afsnit, og efter en periode med træning og implementering af nyerhvervede kompetencer, genoptages uddannelsen i 4. uddannelsesperiode, som afsluttes med en eksamen.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium med uddannelsesstart i august.

Til specialuddannelsen kan optages ansøgere, der opfylder følgende betingelser: 

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og –metode på diplomniveau
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Mindst 2 års fuldtids klinisk erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende inden for psykiatrisk eller børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje
  • Aftale med arbejdsgiveren om 1-årig videreuddannelse planlagt henover 1,5 år

Informationsmateriale omkring optag

Hold 26 (21.08.23 – 22.12.24) – materiale findes her

Hold 27 (19.08.24 – 21.12.25) – materiale findes her

Praktisk information om optag

Uddannelsen udbydes i 4 uddannelsesregioner i landet, og alt praktisk information vil være at finde under hver af de 4 uddannelsesregioner:

Uddannelsesregion Nord
Et samarbejde mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland. 

Uddannelsesregion Syd
Region Syddanmark.

Uddannelsesregion Hovedstaden
Region Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland
Region Sjælland

Gældende uddannelsesordning

Uddannelsesordning kan findes her

Kontaktoplysninger på lederne af specialuddannelsen

Uddannelsesregion Nord

Lotte Herskind
Tlf. 2169 2911

Uddannelsesregion Syd

Lene Hovedskou
Tlf.: 2479 8232

Uddannelsesregion Hovedstaden

Ina Mie Rasmussen
Tlf. 3866 9718

Uddannelsesregion Sjælland

Jane Irene Lorentzen
Tlf. 9356 7231