Uddannelsesregion Nord

Leder af specialuddannelsen Lotte Herskind
Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Alle 26
8200 Aarhus N

Postadresse:
Olof Palmes Alle 15
8200 Aarhus N

Mobil: 21692911
e-mail: lohers@rm.dk


Uddannelsesregion Syd

Leder af specialuddannelsen Lene Hovedskou
Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje                 

Psykiatrien i Region Syddanmark                                                    Lille Grundet Hulvej 25
7100 Vejle

Tlf.: 24798232
e-mail:Lene.Hovedskou2@rsyd.dk


Uddannelsesregion Hovedstaden

Leder af specialuddannelsen Ina Mie Rasmussen
Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Psykiatrisk Center Sct. Hans,
Bygning 147, 1. sal
Boserupvej 2, 
4000 Roskilde

Tlf.: 38669718
e-mail: Ina.Mie.Rasmussen@regionh.dk 


Uddannelsesregion Sjælland

Leder af specialuddannelsen Jane Irene Lorentzen
Specialuddannelsen i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Psykiatrien i Region Sjælland

Næstved Sygehus
Herlufsvænge 14D, stuen
4700 Næstved


Tlf.: 93567231
e-mail:jaip@regionsjaelland.dk 


Formand for Specialuddannelsesrådet

Sygeplejefaglig direktør Anne Mette Vind


Sygehusledelsen

Psykiatrien i Region Syddanmark

Tlf.:. 2026 9216
e-mail: amv@rsyd.dk