Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje udbydes regionalt, og der er på tværs af de fire uddannelsesregioner et tæt samarbejde, der sikrer at uddannelsen udbydes:
• Som én uddannelse med samme høje niveau og faglige kvalitet indplaceret mellem niveau 6 og 7 i den danske kvalifikationsramme - med fokus på opnåelse af de kliniske kompetencer.
• Inden for en ramme, der til enhver tid afspejler tendenser og udviklinger, i såvel den aktuelle som den fremtidige psykiatriske sygepleje.
• Med samme pædagogiske linje, hvor kollaborativ læring, træning i feedback, peer-feedback og selvevaluering er centrale pædagogiske metoder i uddannelsen.

Læs meget mere om uddannelsen her.

Udarbejdet den 3. december 2018.