Uddannelsesperiode 1: Klinisk psykiatrisk sygepleje

Varighed 17 uger bestående af 10 ugers teoriundervisning og syv ugers klinisk uddannelse svarende til 23 ECTS point.  

Uddannelsesperiode 2: Sundhedspædagogik 

Varighed otte uger bestående af tre ugers teori og fem ugers klinik svarende til 10 ECTS point   

Uddannelsesperiode 3: Kvalitetsudvikling samt tværfagligt, tværprossionelt og tværsektorielt samarbejde

Varighed 15 uger, bestående af syv ugers teori og otte ugers klinik svarende til 17 ECTS point. 

Uddannelsesperiode 4: Psykiatrisk sygepleje afsluttende eksamen

Varighed fem uger svarende til 10 ECTS point

Den uddannelsessøgende er ikke tilknyttet et specifikt kliniksted, men kan selvstændigt planlægge studiebesøg efter behov.

For at se de centrale indholdselementer til hvert tema, henvises til Uddannelsesordningen