Uddannelsesperiode 1: Klinisk psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

Varighed 17 uger bestående af 10 ugers teoriundervisning og 7 ugers klinisk uddannelse svarende til 23 ECTS point.

Uddannelsesperiode 2: Sundhedspædagogik, formidling og didaktik

Varighed 9 uger bestående af 4 ugers teoriundervisning og 5 ugers kliniske uddannelse svarende til 10 ECTS point.

Uddannelsesperiode 3: Kvalitetsudvikling samt tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektoriel koordinering og samarbejde.

Varighed 14 uger bestående af 6 ugers teoriundervisning og 8 ugers kliniske uddannelse svarende til 17 ECTS point.

Uddannelsesperiode 4:Psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje, afsluttende eksamen, evaluering og implementering af uddannelsen.

Varighed 5 uger svarende til 10 ECTS point.

Den uddannelsestagende er ikke tilknyttet et specifikt kliniksted, men kan selvstændigt planlægge studiebesøg efter behov.

For at se de centrale indholdselementer til hvert tema, henvises til uddannelsesordningen. Klik her.