Retningslinjer for håndtering af fravær over 10 pct.

Der er mødepligt på Specialuddannelsen for psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje, og ved fravær gælder de samme regler og retningslinjer, som den uddannelsestagende er ansat under.

 

Ved fravær over 10 pct., fra henholdsvis teoretisk- eller klinisk uddannelse gældende i hver af de 4 uddannelsesperioder, vurderer lederen af uddannelsen hvorvidt, den uddannelsestagende skal udarbejde:

 

  • En refleksiv rapport med afsæt i en teoretisk bearbejdning af de forsømte fagområder/klinikdage

 eller

 

  • En forlængelse af uddannelsestiden svarende til fraværet

 

Læs mere omkring disse retningslinjer og kriterier i nedenstående dokument:

Retningslinjer for håndtering af fravær over 10 pct.