Retningslinjer for håndtering af fravær over 10 pct.

Der er mødepligt på uddannelsen, og ved fravær gælder de samme regler, som den uddannelsessøgende er ansat under.
Fravær over 10 pct., fra henholdsvis teoriundervisning eller klinisk uddannelse gældende i hver af de 4 uddannelsesperioder, udløser efter uddannelseskoordinators vurdering krav om at udarbejde:

• En refleksiv rapport med afsæt i en teoretisk bearbejdning af de forsømte fagområder/klinikdage
eller
• En forlængelse af uddannelsestiden svarende til fraværet.

Læs mere omkring disse retningslinjer og kriterier i nedenstående dokument:

Retningslinjer for håndtering af fravær over 10 pct.