Generelt om bedømmelse

På specialuddannelsen afholdes følgende:

  • Teoretisk prøve i klinisk psykiatrisk sygepleje
  • Prøve i sundhedspædagogik, formidling og didaktik
  • Prøve i kvalitetsudvikling og tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
  • Afsluttende eksamen
  • Bedømmelse af hver af de tre kliniske uddannelsesperioder

Bedømmelse af prøver, afsluttende eksamen og kliniske uddannelsesperioder sker i henhold til  Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 114 af 3. februar 2015 om karakterskala og anden bedømmelse.

Vejledning

Der tildeles en godkendt vejleder, og vejledningsomfanget fremgår af uddannelsesordningen.