Samspillet mellem læring i teori og klinik er en forudsætning for, at den uddannelsestagende gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikler viden, færdigheder og kompetencer inden for klinisk psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje.

Uddannelsen er planlagt, så der kontinuerligt veksles mellem bearbejdning af teoretiske og kliniske aspekter af de sygeplejefaglige problemstillinger, og det er gennem den uddannelsestagendes aktive deltagelse i de komplekse patientforløb i klinisk praksis at læring understøttes, hvilket fremmer transfer mellem læringen i det kliniske og det teoretiske rum.

 

Den teoretisk del af uddannelsen:

Den uddannelsestagendes viden om, og erfaringer fra praksis er afsættet for arbejdet i de teoretiske perioder. Det betyder, at den uddannelsestagende, kontinuerligt inddrager aspekter fra praksis i analyse, diskussion og vurdering af ny viden. Viden skal her forstås bredt som forskningsbaseret viden, såvel som andre former for viden f.eks. erfaringsbaseret viden og faglig dømmekraft.

Gennem analyse, diskussion og vurdering opnår, den uddannelsestagende, nye perspektiver på de kliniske problemstillinger, og udleder nye handlemuligheder for sygeplejen.

 

Den kliniske del af uddannelsen:

Den uddannelsestagende bringer nye perspektiver og handlemuligheder, der er udviklet i den teoretiske del af uddannelsen, med tilbage i eget afsnit. De nye perspektiver og handlemuligheder udfordres typisk, når den uddannelsestagende møder uforudsigeligheden og kompleksiteten i praksis. Det er derfor afgørende for udvikling af nye færdigheder og kompetencer, at den uddannelsestagende, gennem deltagelse i sygeplejen, afprøver og udvikler perspektiver og handlemuligheder. Gennem planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje i komplekse forløb, opstår nye spørgsmål, der løbende bearbejdes i den kliniske del, og tages med til den næste teoretiske periode. Vejledning hos klinisk vejleder er en forudsætning for den uddannelsestagendes kontinuerlige bearbejdning af de kliniske problemstillinger i den kliniske del af uddannelsen. I vejledningen afprøver og udvikler den uddannelsestagende sin argumentation, og aftaler løbende de næste skridt i udviklingen af kompetencer og færdigheder. Den uddannelsestagende, diskuterer du også løbende sygeplejen med kollegaer, samarbejdspartnere og nærmeste leder.