Samspillet mellem læring i de kliniske og teoretiske dele er forudsætning for den uddannelsessøgendes udvikling af viden, færdigheder og kompetencer. Uddannelsen er planlagt, så den uddannelsessøgende kontinuerligt veksler mellem bearbejdning af teoretiske og kliniske apsekter af de kliniske problemstillinger. Gennem deltagelse i klinisk praksis understøttes den uddannelsessøgendes læring i forskellige sammenhænge, hvilket fremmer transfer mellem læring i det kliniske og det teoretiske rum.

De teoretiske dele af uddannelsen: Den uddannelsessøgendes viden og erfaringer fra praksis er afsættet for arbejdet i de teoretiske perioder. Det betyder, at den uddannelsessøgende kontinuerligt inddrager aspekter fra prksis i analyse, diskussion og vurdering af ny viden. Viden skal her forståes bredt som forskningsbaseret viden, såvel som ander former for viden f.eks. erfaringsbaseret viden og faglig dømmekraft1. Gennem analyse, diskussion og vurdering opnår den uddnnelsessøgende nye perspektiver på de kliniske problemstillinger og udleder nye handlemuligheder for sygeplejen.

De kliniske dele af uddannelsen: Den uddannelsesøgende bringer de nye perspektiver og handlemuligheder, der er udviklet i den teoretiske del med tilbage i eget afsnit. De nye perspektiver og handlemuligheder udfordres typisk, når den uddannelsessøgende møder uforudsigeligheden og kompleksiteten i praksis. Så det er afgørende for udvikling af nye færdigheder og kompetencer, at  den uddannelsessøgende gennem deltagelse i sygeplejen afprøver og udvikler perspektiver og handlemuligheder. Når den uddnnelsessøgende planlægger, udfører og evaluerer sygepleje i komplekse forløb, opstår nye spørgsmål, der løbende bearbejdes i den kliniske del og tages med til den teoretiske periode. Vejledning hos klisk vejleder er en forudsætning for den uddannelsessøgendes kontinuerlige bearbejdning af de kliniske problemstillinger i den kliniske del af uddannelsen. I vejledningen afprøver of udvikler den uddannelsessøgende sin argumentation og aftaler løbende, de næste skridt i udviklingen af kompetencer og færdigheder. Den uddannelsessøgende diskuterer også løbende sygeplejen med sine kollegaer, samarbejdspartnere og nærmeste leder.