Uddannelsesregion Nord

Uddannelseskoordinator Lotte Herskind
Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk Sygepleje

Center for Kompetenceudvikling
Olof Palmes Alle 26
8200 Aarhus N

Postadresse:
Olof Palmes Alle 15
8200 Aarhus N

Mobil: 2169 2911
e-mail: lohers@rm.dk


Uddannelsesregion Syd

Uddannelseskoordinator Gitte Nørreskov Vase
Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk Sygepleje

Psykiatrien i Region Syddanmark

Lille Grundet Hulvej 25
7100 Vejle

tlf. 2380 7618
e-mail: Gitte.Norreskov.Vase@rsyd.dk


Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelseskoordinator Ina Mie Rasmussen
Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk Sygepleje

Psykiatrisk Center Sct. Hans,
Bygning 147, 1. sal
Boserupvej 2, 
4000 Roskilde

tlf. 3866 9718
e-mail: Ina.Mie.Rasmussen@regionh.dk 


Uddannelsesregion Sjælland

Uddannelseskoordinator Jane Irene Lorentzen
Specialuddannelsen for sygeplejersker i Psykiatrisk Sygepleje

Psykiatrien i Region Sjælland

Næstved Sygehus
Herlufsvænge 14D, stuen
4700 Næstved


tlf.  93 56 72 31
e-mail:jaip@regionsjaelland.dk 


Formand for Specialuddannelsesrådet

Vicecenterchef Ole Ryttov

Sygehusledelsen Administrationen
Psykiatrien i Region Syddanmark
Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart

Tlf.:. 99444803
e-mail: Ole.Ryttov@rsyd.dk