Grundlag for uddannelsen, formål og funktionsområder

Formålet med uddannelsen til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje er, at sygeplejersken på videregående niveau udvikler faglige kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet som specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje. De faglige kompetencer indebærer, at sygeplejersken besidder en omfattende viden og kliniske færdigheder, hvor sygeplejersken påtager sig et ansvar for helhed, kvalitet, samarbejde og koordinering samt tager initiativ til udvikling af den psykiatriske sygepleje. Uddannelsen til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje skal afspejle den til enhver tid aktuelle kliniske praksis i psykiatrien.
Specialsygeplejersken er ansvarlig for sin virksomhedsudøvelse i henhold til sin autorisation som sygeplejerske, jf. lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
Funktionsområdet for en specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje omfatter, at sygeplejersken på videregående niveau har viden, færdigheder og kompetencer inden for:
 1. Klinisk psykiatrisk sygepleje
 2. Sundhedspædagogik
 3. Udvikling, tværfagligt, tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde

 

Læringsudbytte

Specialsygeplejersker i psykiatrisk i psykiatrisk sygepleje har efter afsluttet uddannelse opnået følgende læringsudbytte:
Viden 
 • Har viden om højeste internationale forskning indenfor udvalgte områder relateret til klinisk psykiatrisk sygepleje.
 • Kan forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over udvalgte fagområders viden samt kunne identificere kliniske problemstillinger relateret til den psykiatriske sygepleje.
Færdigheder 
 • Kan mestre udvalgte videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for klinisk psykiatrisk sygepleje.
 • Kan vurdere og vælge blandt udvalgte fagområders videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller relateret til den kliniske psykiatriske sygepleje
 • Kan formidle udvalgt forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister relateret til den kliniske psykiatriske sygepleje.
Kompetencer
 • Kan håndtere arbejdssituationer der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • Kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt, tværfagligt, -professionelt og -sektorielt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

 • Kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.