Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje udbydes regionalt, og der er på tværs af de fire uddannelsesregioner et tæt samarbejde, der sikrer at uddannelsen udbydes:

• Som én uddannelse med samme høje niveau og faglige kvalitet - med fokus på opnåelse af de kliniske kompetencer.

• Inden for en ramme, der til enhver tid afspejler tendenser og udviklinger, i såvel den aktuelle som den fremtidige psykiatriske sygepleje.

• Med samme pædagogiske linje, hvor kollaborativ læring, træning i feedback, peer-feedback og selvevaluering er centrale pædagogiske metoder i uddannelsen.

Læs en mere uddybende beskrivelse af ovenstående i dette i dokumentet:

 

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje - én uddannelse på landsplan