Generelt om bedømmelse

På Specialuddannelsen afholdes følgende:

  • Intern prøve
  • Obligatorisk opgave 1, en pædagogisk opgave
  • Obligatorisk opgave 2, en kvalitetsudviklingsopgave
  • Den afsluttende eksamensopgave
  • Bedømmelse af hver af de tre kliniske perioder

Bedømmelse af prøve, obligatoriske opgaver, afsluttende eksamensopgave og kliniske uddannelsesperioder sker i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse.

Vejledning

Der tildeles en godkendt vejleder, og vejledningsomfanget fremgår af uddannelsesordningen.