Der er oprettet lokale uddannelsesråd med ansvar for, at uddannelsen tilrettelægges og gennemføres i henhold til den godkendte uddannelsesordning. 

Oversigt over medlemmerne af: Det regionale Uddannelsesråd i Uddannelsesregion Nord:(Region Midtjylland og Region Nordjylland)

Kommisorium for Det regionale Uddannelsesråd kan findes her.

 

Referat fra seneste møde 

Mødet i Det Regionale Uddannelsesråd, Uddannelsesregion Nord, den 8. december 2021 blev aflyset.

Orientering til rådetes medlemmer kan findes her under.

Orientering_08.12.21