Der er oprettet lokale uddannelsesråd med ansvar for, at uddannelsen tilrettelægges og gennemføres i henhold til den godkendte uddannelsesordning. 

Oversigt over medlemmerne af: Det regionale Uddannelsesråd i Uddannelsesregion Nord:(Region Midtjylland og Region Nordjylland)

Kommisorium for Det regionale Uddannelsesråd kan findes her.

 

Referat fra seneste møde

Referat fra møde i Det Regionale Uddannelsesråd, Uddannelsesregion Nord, den 19. april 2021.

Referatet fra dette møde kan findes her under.

Referat, bilag 1