Der er oprettet lokale uddannelsesråd med ansvar for, at uddannelsen tilrettelægges og gennemføres i henhold til den godkendte uddannelsesordning. 

Oversigt over medlemmerne af: Det regionale Uddannelsesråd i Uddannelsesregion Nord:(Region Midtjyland og Region Nordjylland)

Kommisorium for Det regionale Uddannelsesråd kan findes her.

 

Referat fra seneste møde

Seneste møde i Det regionale Uddannelsesråd blev afholdt onsdag den 6. juni 2018.

Referatet samt bilag fra dette møde kan findes her under.

Referat - Bilag 

Kontaktoplysninger: Uddannelsesregion Nord


Uddannelseskoordinator
Lotte Herskind
Tlf. 2169 2911

Uddannelsesassistent
Mette Toft Johansen
Tlf. 2476 7545

Postadresse:
Regionshuset Aarhus
Center for Kompetenceudvikling
Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N