Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje

Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje er en 1-årig kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker.
Det er et fuldtidsstudium, der begynder i august

Til specialuddannelsen kan optages ansøgere, der opfylder følgende betingelser: 

  • Bestået dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejeeksamen samt et modul i en diplomuddannelse i videnskabsteori og -metode eller tilsvarende 
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Mindst 2 års fuldtidsansættelse inden for psykiatrien
  • Aftale med arbejdsgiveren om 1-årig videreuddannelse

Information omkring det kommende hold (Hold 20)

  • Der er ansøgningsfrist onsdag d. 15. februar 2017 - OBS: Der kan være en lokal ansøgningsfrist, der ligger før denne dato.
  • Der afholdes informationsmøde onsdag d. 17. maj 2017, kl. 10-14 i Uddannelsesregion Nord og Syd.
  • Uddannelsesregion Sjælland afholder informationsmøde tirsdag den 9. maj 2017, kl. 10-14. Uddannelsesregion Hovedstaden: Nærmere info om informationsmøde følger.
  • Hold 20 starter på uddannelsen mandag d. 7. august 2017
  • Se infofolder for hold 20

Uddannelsen udbydes i de 4 uddannelsesregioner i landet

Uddannelsesregion Nord
Et samarbejde mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland. 

Uddannelsesregion Syd
Region Syddanmark.

Uddannelsesregion Hovedstaden
Region Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland
Region SjællandUddannelsesordning

  • Hold 18, 2015/2016 (Ændringer godkendt som dispensation af Sundhedsstyrelsen d. 15. april 2015)


Studievejledning

Kontaktoplysninger

Uddannelsesregion Nord

Uddannelseskoordinator
Karen Nielsen
Tlf. 5148 3115

Uddannelsesregion Syd

Uddannelseskoordinator
Chanett Babette Simonsen
Tlf.: 2920 1786

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelseskoordinator
Ina Mie Rasmussen
Tlf. 3866 9718

Uddannelsesregion Sjælland

Uddannelseskoordinator
Jane Irene Lorentzen
Tlf. 9356 7231