Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje

Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje er en 1-årig kompetencegivende videreuddannelse for sygeplejersker.
Det er et fuldtidsstudium, der begynder i august.

Til specialuddannelsen kan optages ansøgere, der opfylder følgende betingelser: 

 • Bestået dansk eller udenlandsk sygeplejerskeeksamen på bachelorniveau eller anden dansk eller udenlandsk sygeplejeeksamen samt et modul i en diplomuddannelse i videnskabsteori og -metode eller tilsvarende 
 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Mindst 2 års fuldtidsansættelse inden for psykiatrien
 • Aftale med arbejdsgiveren om 1-årig videreuddannelse

Information omkring det kommende hold (Hold 21)

 • Der er ansøgningsfrist torsdag den 15. februar 2018 - OBS: Der kan være en lokal ansøgningsfrist, der ligger før denne dato.
 • Der afholdes informationsmøde for de uddannelsessøgende, der er optaget på uddannelsen samt deres daglige ledere. Datoerne for møderne er:
  • Uddannelsesregion Nord: Onsdag den 16 maj 2018, kl. 10.00-14.00
  • Uddannelsesregion Syd: Torsdag den 3. maj 2018, kl. 10.00-14.00
  • Uddannelsesregion Sjælland: Torsdag den 3. maj 2018, kl. 10.00-14.00
  • Uddannelsesregion Hovedstaden: Onsdag den 8. maj 2018, kl. 10.00-14.00
 • Hold 21 starter på uddannelsen mandag d. 6. august 2018
 • Inforfolder for hold 21 findes her.
 • Tillæg til studievejledning ifm. Horatio 2019 kan findes her

 

 

Uddannelsen udbydes i de 4 uddannelsesregioner i landet

Uddannelsesregion Nord
Et samarbejde mellem Region Nordjylland og Region Midtjylland. 

Uddannelsesregion Syd
Region Syddanmark.

Uddannelsesregion Hovedstaden
Region Hovedstaden

Uddannelsesregion Sjælland
Region SjællandGældende uddannelsesordning


Studievejledning

Kontaktoplysninger

Uddannelsesregion Nord

Uddannelseskoordinator
Lotte Herskind
Tlf. 2169 2911

Uddannelsesregion Syd

Uddannelseskoordinator
Gitte Nørreskov Vase 
Tlf.: 2380 7618

Uddannelsesregion Hovedstaden

Uddannelseskoordinator
Ina Mie Rasmussen
Tlf. 3866 9718

Uddannelsesregion Sjælland

Uddannelseskoordinator
Jane Irene Lorentzen
Tlf. 9356 7231